ലേഖകൻ :   സാക് പുന്നൻ വിഭാഗങ്ങൾ :   സഭ
WFTW Body: 

പ്രവചന ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങള്‍ കാണിക്കുവാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കക രാജാ.3:15 ല്‍ എലീശയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രവചിക്കേണ്ടിയിരുന്നപ്പോള്‍ ആരെങ്കിലും ഒരാള്‍ വന്നു വീണ വായിക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വീണ വായനക്കാരന്‍ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോള്‍ യഹോവയുടെ കൈ എലീശയുടെ മേല്‍ വന്നു. അവന്‍ ശക്തിയോടെ പ്രവചിക്കുവാന്‍ തുടങ്ങി. അവിടെ ദൈവീക സംഗീതത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് നാം കാണുന്നത്.

എന്റെ തന്നെ ജീവിതത്തിലും എനിക്ക് ഓര്‍ക്കാന്‍ കഴിയുന്നുണ്ട്, അനേക സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ സ്തുതിപ്പിന്റെയും ആരാധനയുടെയും സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ കൈ എന്റെ മേല്‍ വന്ന്, ഞാന്‍ സഭായോഗത്തിന് കടന്നുവന്നപ്പോള്‍ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു വചനം എന്റെ ഉള്ളില്‍ നല്കിയിട്ടുള്ളത്. എലീശായുടെ മേല്‍ പ്രവചനത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുവന്ന സംഗീതത്തിന് ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നു.

ഒരു പ്രവാചകനുപോലും ചില സമയത്ത് സംഗീതജ്ഞരുടെ സഹായം ആവശ്യമായി വരും. അതുകൊണ്ട് സംഗീതത്തിനു നേതൃത്വം നല്കുന്നവര്‍ സംഗീതജ്ഞരായിരുന്നാല്‍ മാത്രം പോരാ അവര്‍ അഭിഷേകമുള്ളവരും നല്ല മനസ്സാക്ഷി സൂക്ഷിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കണം. ദാവീദ് ഗായകരേയും സംഗീതജ്ഞരെയും നിയമിച്ചു. അവര്‍ അഭിഷേകമുള്ളവര്‍ ആയിരുന്നു. ആസാഫിനെപോലുള്ള സംഗീത പ്രമാണിമാരില്‍ ചിലര്‍ പന്ത്രണ്ട് മനോഹരങ്ങളായ സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ രചിച്ചു (സങ്കീ.50, 7283). രണ്ടു സംഗീത പ്രമാണിമാരെ ദീര്‍ഘദര്‍ശികള്‍ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. - ഹേമാന്‍ (1.ദിന.25:5), യെദൂഥൂന്‍ (2.ദിന.35:15).

അഭിഷേകമുള്ള പ്രവാചകന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാന്‍ അഭിഷേകമുള്ള സംഗീതജ്ഞരെയും വേണം. അങ്ങനെയാണ് സഭ പണിയപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങളില്‍ ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരായിട്ടായിരിക്കില്ല, ഒരു സംഗീതജ്ഞാനായിട്ടായിരിക്കും വിളിച്ചിരിക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ അഭിഷേകമുള്ള ഒരു സംഗീതജ്ഞനാവുക.

ആ വീണ വായനക്കാരന്‍ ലോകപ്രകാരമുള്ള സംഗീതം അനുകരിച്ച് വീണ വായിച്ചിരുന്നുവെങ്കില്‍ എലീശാ ആ ദിവസം ഉത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു എന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല. ആ സംഗീതത്തില്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗീയമായ എന്തോ ഒന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൗകീകവും സ്വര്‍ഗ്ഗീയവും ആയ സംഗീതമുണ്ട്. സ്വര്‍ഗ്ഗീയ സംഗീതത്തെ നിങ്ങള്‍ക്ക് തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയും. കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാന്‍ തക്കവണ്ണം ഉയര്‍ത്തും. എന്നാല്‍ ചില സംഗീതം കേട്ടാല്‍ സംഗീതജ്ഞരെ അഭിനന്ദിക്കുവാന്‍ മാത്രമേ കഴിയൂ. ആളുകളെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുവാനും സഭായോഗതിലേക്ക് പ്രവചനത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുവരുവാനും കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ നിങ്ങളൊരു അഭിഷേകമുള്ള സംഗീതജ്ഞനാണ്.