ലേഖകൻ :   സാക് പുന്നൻ
WFTW Body: 

ക്രിസ്തീയതയുടെ ആദ്യ 300 വർഷങ്ങളോളം മിക്കവാറും എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും തങ്ങളെ കൂടെ കൂടെ പീഡിപ്പിക്കുകയും അവരിൽ അനേകരെ കൊല്ലുകയും ചെയ്ത ക്രൈസ്തവ വിരുദ്ധ ഭരണാധികാരികളുടെ കീഴിലാണ് ജീവിച്ചത് . ദൈവം തൻ്റെ വലിയ പരിജ്ഞാനത്തിൽ, അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിനായി , തൻ്റെ മക്കളെ പീഡിപ്പിക്കുവാൻ ആളുകളെ അനുവദിച്ചു . ഇന്നും , ദൈവം അവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല മക്കളിൽ ചിലരെ തങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന സർക്കാരുകൾക്കു കീഴിൽ ജീവിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു . സഭ ഏറ്റവും നന്നായി തഴച്ചു വളർന്നിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും പീഡനത്തിനു കീഴിലാണ് . എന്നാൽ പ്രയാസമില്ലായ്മ , സുഖം, സമൃദ്ധി മുതലായവ അനുഭവിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ,മിക്ക സഭകളും ലൗകികമായി തീരുന്നു . നാം ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുന്ന അത്രയും നാൾ , നാം കഷ്ടത , പീഡനം , ശോധനകൾ മുതലായവ നേരിടും. അതു കൊണ്ട് നാം അനായാസമായ ഒരു സമയത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട - ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ - നാം ഈ യുഗാന്ത്യത്തോട് സമീപിക്കുമ്പോൾ .

സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ നാളുകൾ വരും . അതു കൊണ്ട് നാം ഇപ്പോഴേ ലളിത ജീവിതം നയിക്കുവാൻ അഭ്യസിക്കണം. ആഡംബരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ വരുന്ന നാളുകളിൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രയാസമുള്ളതായി കണ്ടെത്തും . നാം മറ്റുള്ളവരിൽ ആശ്രയിക്കാൻ ഇട വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഭാവിക്കു വേണ്ടി പണം സമ്പാദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നാം വിവേകമുള്ളവരായിരിക്കണം . എന്നാൽ നമ്മുടെ ആശ്രയം നമ്മുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ ആയിരിക്കരുത് , എന്നാൽ കർത്താവിൽ മാത്രം . ദൈവം അസൂയാലുവായ ഒരു ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട എന്തിലെങ്കിലും ആശ്രയിക്കാൻ അവിടുന്നു ഒരിക്കലും നമ്മെ അനുവദിക്കയില്ല . സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഇളക്കം വരുത്താൻ ദൈവം ലോകത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ഇളക്കും. യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ ,, സഹോദരന്മാർ സഹോദരന്മാരെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതും നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാകുന്നതും നാം കാണും (മത്താ.10 :21) . വിശ്വാസികൾക്ക് ഓഫീസുകളിലും ഫാക്ടറികളിലും ശക്തമായ പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും . ഇതെല്ലാം നമ്മെ നിർമ്മലീകരിക്കുകയും നമ്മെ കുറച്ചു കൂടി നല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യും .1 പത്രൊ. 3: 13 പറയുന്നത് , നാം എപ്പോഴും നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ ശുഷ്കാന്തിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല . അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ , സകല മനുഷ്യർക്കും നന്മ ചെയ്യുമെന്നു നാം തീരുമാനിക്കണം. നമ്മെ വെറുക്കുന്നവരെ നാം സ്നേഹിക്കണം , നമ്മെ ശപിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കണം , നമ്മെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ക്ഷമിച്ചു കിട്ടേണ്ടതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം . അപ്പോൾ ആർക്കും നമ്മെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല . സാത്താനും അവൻ്റെ ഏജൻ്റുമാരും നമ്മെ കബളിപ്പിച്ചേക്കാം , ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കാം , ഉപദ്രവിച്ചേക്കാം , കൊള്ളയടിച്ചേക്കാം , മുറിവേൽപ്പിച്ചേക്കാം , തടവിലാക്കിയേക്കാം കൂടാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കൊല്ലുക പോലും ചെയ്തേക്കാം . എന്നാൽ അവർക്കു നമ്മെ ആത്മീയമായി ഉപദ്രവിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല .

വരുന്ന നാളുകളിൽ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി പീഡകൾ നേരിടേണ്ടതിന് ലോകം മുഴുവനുമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ നാം ഒരുക്കിയെടുക്കണം . അങ്ങനെയുള്ള നാളുകളിലേക്കു വേണ്ടി നാലു കല്പനകൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു:

1.പാമ്പിനെപ്പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരും പ്രാവിനെപ്പോലെ നിഷ്കളങ്കരും ആയിരിക്കുക ( മത്താ. 10:16).

നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നതിൽ നാം ഭോഷന്മാരാകരുത് , എന്നാൽ വിവേകമുള്ളവരായിരിക്കുക. നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി സംസാരിക്കട്ടെ , നാം താമസിക്കുന്ന ഇടത്തും നാം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇടത്തും . കർത്താവിനു വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ സാക്ഷ്യത്തിൽ , നാം ഒരു വ്യക്തിയെ (യേശുക്രിസ്തുവിനെ) കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് , അല്ലാതെ ക്രിസ്തുമതം മറ്റു മതങ്ങളെക്കാൾ ഉന്നതമാണ് എന്നല്ല നാം പറയുന്നത് എന്നു നാം വ്യക്തമാക്കണം. യേശു ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ ' അവിടുന്നു തന്നെ ആളുകളെ തങ്കലേക്ക് ആകർഷിക്കും (യോഹ. 12:32 ). ക്രിസ്തീയതയിൽ താൽപര്യമുണ്ടെന്നു നടിക്കുന്ന അക്രൈസ്തവരായ ചാരന്മാരെ വിവേചിച്ചറിയുന്ന കാര്യത്തിലും നാം ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം , അവരുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ എടുത്ത് , നാം അവരെ " നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിനു ശ്രമിക്കുന്നു" എന്നു കുറ്റം ചുമത്തി നമ്മെ കോടതി കയറ്റാനാണ് . അതു കൊണ്ട് നാം ബുദ്ധിയുള്ളവരും അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹമുള്ളവരും ആയിരിക്കണം - യേശു ആയിരുന്നതു പോലെ : a. " അവരിലുള്ളത് എന്തെന്ന് യേശു അറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ , അവിടുന്ന് തന്നെത്തന്നെ ചിലരുടെ പക്കൽ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചില്ല " (യോഹ. 2:23 - 25). ഓരോരുത്തനെയും വിവേചിച്ചറിയുക. b. " യഹൂദന്മാർ തന്നെ കൊല്ലുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് , യഹൂദ്യയിൽ സഞ്ചരിപ്പാൻ അവനു മനസ്സില്ലായിരുന്നു " (യോഹ. 7:1) അനാവശ്യമായ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. c. " നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ '' (മത്താ.5: 44). നല്ലവരായിരിക്കുക - മറ്റുള്ളവർ ദോഷികളായതുകൊണ്ട് നാം ദോഷികളാകരുത് .

2. ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്നു വരുന്ന ഓരോ വചനങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവിക്കുക (മത്താ. 4:4).

പീഡനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാന ആവശ്യകത , നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളോടു ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന വചനത്തോടു സ്പർശ്യതയുള്ളവരായിരിക്കുക എന്നതാണ് . ദിവസം മുഴുവൻ ദൈവത്തെ കേൾക്കുന്ന മനോഭാവം ഉണ്ടാകുന്ന ശീലം' വളർത്തിയെടുക്കണം . നാം ദൈവത്തിൽ നിന്നു കേൾക്കുന്ന വചനം നാം വിശ്വസിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും വേണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അതിന് ഒരു വിലയുമില്ല. അതു കൊണ്ട് നാം ദൈവ വചനം അധികം ധ്യാനിക്കണം ( പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ നിയമം) - കാരണം അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവശബ്ദം വിവേചിച്ചറിയാൻ കഴിയൂ. പിന്നീട് നാം " ആശ്രയിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും " ചെയ്യണം.

3. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതു പോലെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ' തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കേണം. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ , നിങ്ങൾ' എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്ന് എല്ലാവരും അറിയും (യോഹ. 13:34 , 35 ).

നമ്മുടെ ഭവനത്തിലും നമ്മുടെ സഭയിലും , അന്യോന്യം വിധിക്കുന്നതും മറ്റൊരാൾക്കെതിരായി പരദൂഷണം പറയുന്നതും , തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഉള്ള എല്ലാ വഴക്കുകളും , അന്യോന്യമുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളും നാം നിർത്തണം. വിവേചന ശക്തി ദൈവികമായ ഒരു ഗുണവിശേഷമാണ് , എന്നാൽ സംശയം സാത്താന്യ സ്വഭാവമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ പാപത്തോടും സാത്താനോടും ഉള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഏകാഗ്രമാകേണ്ട സമയം ഇപ്പോഴാണ്. നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളികളെ സ്നേഹിക്കുന്നതും നമ്മുടെ സഹ - വിശ്വാസികളെ സ്നേഹിക്കുന്നതും സജീവമായി പിൻതുടരേണ്ട സമയം ഇപ്പോഴാണ്.

4."ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവിൻ . ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു " (യോഹ.16:33).

ദൈവം സിംഹാസനത്തിലാണ് അവിടുന്ന് തനിക്കുള്ളവരെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. 2000 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് സാത്താൻ തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു . ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയാണു നാം , അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് നമുക്കു ചുറ്റും ഒരു തീമതിൽ ആയിരിക്കും (സെഖ. 2:5,8). നമുക്കെതിരായി ഉണ്ടാക്കുന്ന യാതൊരായുധവും ഒരിക്കലും ഫലിക്കയില്ല ( യെശ.54:17). അതു കൊണ്ട് "ഉള്ളതുകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടുവിൻ, കാരണം ' ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല' എന്നു ദൈവം തന്നെ അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ . ആകയാൽ , ' കർത്താവ് എനിക്കു തുണ ഞാൻ പേടിക്കയില്ല . മനുഷ്യൻ എന്നോട് എന്തു ചെയ്യും' എന്ന് നമുക്കു ധൈര്യത്തോടെ പറയാം" (എബ്രാ. 13:5,6).

"കർത്താവായ യേശുവേ വേഗം വരേണമേ " ( വെളി.22:20) എന്നു നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം.